ลองเล่น HDR Image

ทดลองเล่น HDR image รูปนี้ถ่ายทั้งหมด 10 รูปแต่ละรูปห่างกัน 2/3 stop แล้วเอาทั้งสิบรูปมา merge ด้วยโปรแกรม photomatix pro (เป็นแบบ Trial เลยมีลายน้ำของ PhotoMatix Pro อยู่ด้วย) ลองดูรูปแล้วกัน คลิกที่รูปเพื่อดูรูปใหญ่นะครับ

Tatton Waterfall HDR image

ใครไม่รู้ว่า HDR photography คืออะไรไปอ่านได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/High_dynamic_range_imaging

Back to top|Contact me